Veiligheid op nummer 1, PBM’s

0

 

Veiligheid op nummer 1, PBM’s
Veiligheid is zeer belangrijk in onze branches daarom is het belangrijk dat al ons personeel beschikt over een VCA- certificaat. Veilig werken kan niet zonder de benodigde persoonlijke beschermingmiddelen (PBM).

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zorgen ervoor dat jij wordt beschermt wanneer er zich iets voor doet tijdens de werkzaamheden. Uiteraard is het dragen van PBM bij al onze opdrachtgevers verplicht.

Onder persoonlijke beschermingsmiddelen vallen bijvoorbeeld;

 • Veiligheidshelm
 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Veiligheidskleding

Bovengenoemde of waarnodig andere beschermingsmiddelen worden door ons aan onze personeelsleden, afhankelijk van de functie, ter beschikking gesteld. Dit omdat wij de veiligheid van ons personeel zeer belangrijk vinden.

Drie verschillende categorieën
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er in verschillende categorieën. Hieronder meer over de verschillende categorieën.

 1. PBM tegen lage risico’s, hieronder worden de beschermingsmiddelen bedoelt die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming binnen. Voorbeelden uit categorie 1 zijn bijvoorbeeld; zonnebril, regenkleding en eenvoudige handschoenen
 2. PBM tegen middelhoge risico’s, dit zijn beschermingsmiddelen waarbij de fabrikant moet zorgen dat de middelen voldoen aan de eisen volgens de EG- richtlijn. Voorbeelden uit categorie 2 zijn bijvoorbeeld; veiligheidshelm en veiligheidsbril.
 3. PBM tegen hoge risico’s, de complexe middelen waaraan zeer strenge eisen zijn gesteld. Het moet geproduceerd worden onder een EG erkend kwaliteitsborgingsysteem. Een voorbeeld uit categorie 3 is ; een harnasgordel, de uitrusting die bescherming biedt tegen vallen van grote hoogten.

 

Ademhalingsbescherming
Bij sommige functies binnen onze branche is het wenselijk ademhalingsbescherming te gebruiken. Deze soort van bescherming maakt het mogelijk lucht in te ademen die vrij is van mogelijke gevaarlijke stoffen.  Bescherming zoals deze kan als aanvullende bescherming op de werkvloer nodig zijn.

Een ademhalingsbescherming wordt gebruikt bij de volgende problemen;

 • De lucht bevat gevaarlijke stoffen
 • De lucht bevat te veel of juist te weinig zuurstof
 • De lucht bevat explosief mengsel

Het is belangrijk de juiste keuze te maken als het gaat om ademhalingsbescherming. Er zijn twee manieren om lucht in te ademen vrij van gevaarlijke stoffen namelijk door een onafhankelijke schone lucht aan te voeren of de omgevingslucht te zuiveren met een filter.

Bij de juiste keuze is het belangrijk een zeer goede kennis van luchtkwaliteit en bedreiging noodzakelijk. Omdat de keuze afhankelijk is van verschillende omstandigheden zoals;

 • Waar komt de vervuiling vandaan en wat is het gezondheidsrisico.
 • Welke concentratie is maximaal toegestaan, de overheid heeft aan een bepaald aantal stoffen grenswaarden gesteld.
 • Hoe ziet de locatie eruit en wat zijn de voorzieningen.
 • Hoelang duren de werkzaamheden.

Bij het dragen van ademhalingsbescherming is pasvorm enorm belangrijk, zo waarborg je een veilig gebruik. Onderhoud aan maskers is zo nu af en toe dan ook niet overbodig. Wanneer het masker niet meer voldoet aan je wensen is het raadzaam dit te bespreken met je leidinggevende/ werkgever.

Waarom persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijk en voorkomen ongevallen en ziekte. De middelen beschermen juist de kwetsbare delen van het lichaam zoals; hoofd, oren, ogen, handen en voeten. Het dragen van, juiste, beschermingsmiddelen beperken persoonlijke en financiële schade. 


Gerelateerde blog artikelen