Wij zijn CO²- Prestatieladder niveau 5 gecertificeerd!

Logo_CO2-Prestatieladder_aangepast-n5bw4vj4ol6gszlrao6d378zwqp8fzasw2j12kj6w0
0

Wat is de CO²-Prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich bezig houden met energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie. Daarnaast moeten gecertificeerde bedrijven ook hun leveranciers vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie.

Wat is het doel van de CO²- Prestatieladder?

SCHOTGROEP Services en haar zusterbedrijven willen actief bijdragen aan een duurzame samenleving, door onder andere de CO2-uitstoot, als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren door monitoring en aanpassen van ons materieel, gebouwen en processen.  Het doel is dan ook ons actief bezig te houden met onderstaande punten om op deze manier de CO² uitstoot van onze ondernemingen te verminderen.

 • Bedrijven stimuleren om hun eigen CO2 uitstoot en die van leveranciers te kennen en te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot te verminderen.
 • Met collega’s, maatschappelijke partijen, kennisinstellingen, en overheden zoeken naar reductie mogelijkheden.
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van de reductie mogelijkheden en bijdragen aan een schoner milieu.

Welke voordelen zitten er aan een certificering? 

Het voordeel van een CO2-prestatieladder certificering is dat het bedrijf in kwestie in aanmerking komt voor aanbestedingen waarbij eisen op het gebied van emissie reductie van toepassing zijn. Een hoge score op de CO2-prestatieladder wordt in het aanbestedingsproces met een concreet voordeel beloond. Hiermee krijgt een bedrijf fictieve korting op de inschrijfprijs van een aanbesteding. Daarnaast behoren onderstaande punten ook tot voordelen van de CO²- Prestatieladder.

 • Krijg meer opdrachten
 • Lagere energiekosten
 • Materiaalbesparing
 • Marktonderscheiding
 • Innovatiewinst

SCHOTGROEP bezit Niveau 5!

In september 2014 is SCHOTGROEP B.V. in samenwerking met Misa Advies b.v. begonnen om de 3de trede van de CO2- prestatieladder te behalen, de 3de trede is in de tweede helft van 2015 behaald. Sinds januari 2016 is SCHOTGROEP in het bezit van het CO2-prestatieladder niveau 5 certificaat. De CO2- prestatieladder is een instrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Verschillende niveaus

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de Niveau 5 certificering van onze onderneming? Op deze pagina  kun je de documenten van deze certificering inzien en is er een mogelijkheid om deze te downloaden.