Nieuwe VCA- versie 2017/6.0

nieuwe VCA
0

Sinds enkele weken is de nieuwe versie VCA een feit, de RvA (de toezichthouder op het VCA-Systeem) heeft de nieuwe VCA- versie 2017/6.0 geaccepteerd. In de nieuwe VCA staat veiligheid nog meer centraal, ook komen verbeteringen in en rondom de werkplek en veilig gedrag extra naar voren. Dit moet zorgen voor nog meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten.

Van oud naar nieuw

De vorige versie 2008/5.1 wordt vervangen door de 2017/6.0 versie. Ondanks de nieuwe versie geaccepteerd is zal het voorlopig nog wel even duren tot de nieuwe versie in gebruik genomen gaat worden. Uiteraard heeft dit te maken met de gehele afhandeling van de nieuwe versie en het duidelijk maken naar de bedrijven wat er precies wel of juist niet veranderd moet worden, en zo precies weten aan welke ze eisen ze moeten doen.

Iedereen die op dit moment gecertificeerd is, en dit wil blijven, zullen te maken gaan krijgen met de nieuwe versie. Er zal een overgangsregeling voor de bedrijven ingesteld worden. Deze overgangsregeling zal 3 jaar duren. Iedereen… is misschien niet de goede verwoording, hier gaat het vooral om de bedrijven niet om de werknemers welke een VCA- diploma hebben behaald.

Veranderingen

Dat er het één en ander gaat veranderen is zeker, wat en wanneer is alleen nog niet geheel duidelijk. Wel is het raadzaam, als bedrijf zijnde, jezelf in te lezen over deze nieuwe versie. Ook SCHOTGROEP is bezig met de doorvoering van de nieuwe versie en de veranderingen die deze met zich mee zal brengen.

Er zijn al een aantal aanpassingen bekent zoals;

 • Terug naar de basis
  Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, zijn het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn meer logisch gestructureerd. Vergeleken met de vorige VCA- versie is er minder aandacht voor milieu.
 • Werkplek: meer aandacht voor de praktijk
  De onderdelen over de werkplek zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.
 • Gedrag: ruimte voor maatwerk
  Ieder bedrijf is anders. Wat bij de één werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA- versie is vervangen door een programma voor VGM- bewustzijn en -gedrag, dat verplicht wordt voor VCA**-bedrijven.
 • Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  De positie van de ZZP’er binnen de VCA is (hopelijk) verduidelijkt. Door meer must- vragen op te nemen voor VCA* bedrijven hoopt men de betrouwbaarheid/veiligheid aan het begin van de keten te verhogen. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemiebedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
 • VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
  Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen kennen geen eigen accenten/interpretatie meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze norm makkelijk kunnen overnemen, inclusief een duidelijke ondergrens van wat er wordt verwacht.