Veilig werken op hoogte

veilig werken op hoogte
0

Valgevaar is één van de meest voorkomende oorzaken wanneer er gesproken wordt over een arbeidsongeval. Wanneer je op hoogte aan het werk bent en er gevaar bestaat om te vallen, moet je verschillende maatregelen nemen. Dit moet altijd bij een hoogte van 2,5 meter of hoger, maar ook onder de 2,5 meter moeten maatregelen worden getroffen als sprake is van een risico op vallen.

Risico’s werken op hoogte

Wanneer je aan het werk bent op hoogte komen er verschillende risico’s om de hoek kijken. Naast dat jij als persoon naar beneden kunt vallen is het ook mogelijk dat voorwerpen zoals gereedschappen en materialen naar beneden vallen.

De risico’s van werken op hoogte op een rijtje;

 • Vallen van hoogte.
 • Vallen in een opening/ gat in de werkvloer.
 • Het vallen van gereedschap/ materialen en hierdoor getroffen worden.
 • Check de mogelijke vluchtroute(s) bij nood.

Om de veiligheid van jezelf en je collega’s te waarborgen is het belangrijk jezelf, voor aanvang van de werkzaamheden, een aantal vragen te stellen;

 • Is de mogelijkheid er de werkzaamheden NIET op hoogte uit te voeren?
 • Kan het risico van vallen, van jezelf als persoon of voorwerpen voorkomen worden?

Maatregelen die je kunt nemen om veilig te werken op hoogte.

Wanneer je werkzaamheden moet uitvoeren op hoogte is het mogelijk een aantal maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bevestigen van leuningen op steigers. Wanneer dit niet mogelijk is, is het dragen of aanbrengen van andere beschermingsmiddelen toegestaan.

Je kunt bij deze beschermingsmiddelen onderscheid maken tussen twee verschillende beschermingsmiddelen namelijk;

 • Collectieve beschermingsmiddelen zoals vangnetten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een valbeveiligingssysteem, een vanglijn

Een valbeveiligingssysteem beschermt de werknemer niet alleen tegen een val maar ook tijdens een val en daarna. Het is belangrijk het juiste bevestigingspunt te kiezen, hiermee verklein je de valafstand. Het is belangrijk, bij het gebruik van een valbeveiligingssysteem, dat je precies weet hoe dit systeem werkt en hoe je moet handelen in geval van nood.

Wanneer je werkt met een vallijn is het onmogelijk naar beneden te vallen, dit gezien de vallijn ervoor zorgt dat je niet bij de rand kan komen. Een fall-arrest zorgt ervoor dat je niet tot de grond kan vallen.

In alle gevallen van werken op hoogte is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is die spoedeisende hulpverlening kan bieden wanneer iemand gevallen is.

Tips voor veilig werken op hoogte!

Omdat veiligheid van onze collega’s en inleenkrachten zeer belangrijk vinden geven we je graag 10 tips voor het veilig werken op hoogte.

 1. Neem geen onnodige risico’s.
 2. Gebruik alleen goedgekeurde valbeveiliging (CE-merk).
 3. Werk zoveel mogelijk vanuit een veilige plek.
 4. Gebruik, wanneer aanwezig, de valbeveiligingssystemen/ vallijnen.
 5. Maak gebruik van aanwezige leuningen.
 6. Houd de werkplek opgeruimd, zo voorkom je kans op struikelen of uitglijden.
 7. Scherm vloer- wandopeningen af.
 8. Voer altijd een Laatste Minuut Risico Analyse uit.
 9. Draag te allen tijde je persoonlijke beschermingsmiddelen.
 10. Bekijk voor aanvang van de werkzaamheden de risico’s en neem waar nodig maatregelen.